Algemene Voorwaarden
Door de door u gekozen artikelen bij de interkeuken.nl. te bestellen heeft u te kennen gegeven dat u met deze algemene voorwaarden en de hierin opgenomen CBW algemene voorwaarden akkoord gaat. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u interkeuken.nl hiervan op de hoogte te stellen.

Wanneer er onjuistheden staan vermeld in de door interkeuken.nl vermelde gegevens aan u, dienen deze z..s.m. aan interkeuken.nl gemeld worden. Als erkende keukenspecialist levert interkeuken.nl volgens de Algemene Voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen, Klik hier om deze te downloaden.

interkeuken.nl is lid van het CBW (Centrale Branchevereniging Wonen) automatisch zijn daardoor de algemene voorwaarden van het CBW van kracht. Aanvullend hierop gelden de algemene voorwaarden van Interkeuken, deze vindt u hieronder. Bij strijd tussen de algemene voorwaarden van het CBW en de algemene voorwaarden van interkeuken.nl gelden de algemene voorwaarden van interkeuken.nl.

PRIJSGARANTIE
Tenzij wettelijke maatregelen het niet noodzakelijk maken, zullen de prijzen vermeld op de site www.interkeuken.nl niet worden verhoogd. Eventuele prijsverlagingen kunnen wel voorkomen. U vindt de laagste prijzen op: www.interkeuken.nl. Voor de gevolgen van eventuele drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

LEVERTIJDEN
De levertijden van de artikelen worden aangegeven op de site, dit zijn allemaal circa levertijden. De consument kan ook ten alle tijden contact opnemen met interkeuken.nl om zich te laten informeren over de levertijd van het bestelde produkt.

ANNULERINGEN
De levering van het product dient 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als interkeuken.nl met de consument een andere levertijd overeen is gekomen.

Na verzending van de bestelling is annulering niet meer mogelijk, anders dan gedurende de hierna te melden zichttermijn. Alle annuleringen dienen schriftelijk aan interkeuken.nl kenbaar te worden gemaakt.. In de annulering dient u het orderid. Nr en het klantnr. tezamen met uw rekeningnummer te noteren. Het rekeningnummer dient te corresponderen met hetgeen waarmee u de betaling naar interkeuken.nl gedaan heeft. Verdere voorwaarden betreffende het terug te betalen bedrag leest u in het hoofdstuk zichttermijn.

ZICHTTERMIJN
Op onze producten zit standaard een zichttermijn van ten minste 14 dagen. Ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij onderling anders overeengekomen. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, ander dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.

Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld. De consument kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door het bedrijf bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven.

De hierboven omschreven regeling geldt enkel en alleen voor de producten waar geen enkele beschadiging waar te nemen is en waar de verpakking van de apparatuur onaangebroken is. Voor de overige produkten hoeft de verpakking uiteraard niet onaangebroken te zijn, echter moet de verpakking nog wel aanwezig zijn.

Na retourontvangst bij interkeuken.nl zal het product geïnspecteerd worden door een van onze medewerkers.
- Bij geen enkele beschadiging of verbroken verpakking zal het gehele aankoopbedrag met aftrek van de gemaakte retour ,vervoerskosten binnen 7 werkdagen aan de consument worden overgemaakt.
- Wanneer na inspectie blijkt dat er beschadigingen of verbroken verpakkingen aan het geretourneerde product te vinden zijn, zal in overleg met een onafhankelijke deskundige het retourbedrag bepaald worden. Dit zal schriftelijk aan de consument kenbaar worden gemaakt. Wanneer de consument hiermee akkoord gaat zal het bedrag binnen 7 werkdagen worden overgemaakt. Gaat de consument niet akkoord met het bepaalde retourbedrag dan blijft de klant eigenaar van het product en kan het product binnen een termijn van 7 werkdagen afgehaald worden op het retouradres van interkeuken.nl.

BEZORG- MONTAGEKOSTEN
Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van uw bestelling betaalt u een bijdrage afhankelijk van artikelsoort, hieronder vindt u een overzicht met de bedragen die gerekend worden voor het thuisbezorgen van uw bestelde producten in Nederland exclusief de waddeneilanden:

Bezorgkosten:
Voor elke levering welke via de post verzonden kan worden vragen wij €10,- bezorgkosten. Voor levering van een complete keuken vragen wij €250,-. Deze bezorgkosten zijn gebaseerd op het leveren de producten achter de eerste deur, dit geldt dus niet voor flatgebouwen en appartementencomplexen.

BEZORGKOSTEN HOOGBOUWWONINGEN
Voor het bezorgen van onze producten op de eerste verdieping of hoger achter de voordeur de woning van de klant van een flat gebouwen of appartementencomplexen (hoogbouw) berekenen we de volgende tarieven:

Hiervoor geld de standaard bezorgkosten vermeerderd met €50,-

Wij bieden ook de mogelijkheid om de door u bestelde producten door ons te laten monteren, de bedragen die wij daarvoor hanteren zijn incl. planning, magazijn beheer, laden, lossen en de montage van de producten.

De montagekosten zijn afhankelijk van het soort product, deze worden afhankelijk van het soort product en hoeveelheid automatisch berekend wanneer u de keuze maakt voor monteren.

Wanneer de door u bestelde produkten bij ons in het centraalmagazijn binnen zijn, nemen wij of onze transportdienst telefonisch contact met u op om een leveringsafspraak te maken. Bij het enkel leveren van produkten wordt u enkele dagen voor levering gebeld, wanneer de produkten ook gemonteerd dienen te worden is de planningstijd wat langer.Wanneer de klant de afspraak voor levering niet na komt zullen de extra kosten die interkeuken.nl moet maken door berekend worden naar de klant.

Levering op afspraak kan in onderling overleg met interkeuken.nl plaats vinden. Op weekenden en feestdagen wordt niet geleverd.

Om de kosten van het transport zoveel mogelijk in de hand te houden worden de produkten die niet gemonteerd hoeven te worden vaak door 1 chauffeur geleverd. Wij vragen de klant indien nodig om de chauffeur een handje te helpen.

GEWAARBORGDE PRIVACY BIJ INTERKEUKEN
Uw persoonsgegevens zijn bij het doen van uw bestelling opgenomen in het klantenbestand van interkeuken.nl. Deze gegevens kunnen eventueel gebruikt worden om u in de toekomst te informeren over onze interesante aanbiedingen. Indien u dit niet wenst, kunt u dit laten weten via e-mail info@interkeuken.nl of via ons telefoonnummer 0412-767001. Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. U heeft ten alle tijden recht op inzage in uw gegevens en verbetering van deze gegevens. Vragen om inzage in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan interkeuken.nl, Afdeling Klantenservice, Dommelstraat 25, 5347 JK Oss .

ADRESWIJZIGINGEN
Wanneer u van huisadres verandert door verhuizing, dient u interkeuken.nl hiervan op de hoogte te stellen. Zolang interkeuken.nl geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij interkeuken.nl bekende adres. Daardoor blijft u automatisch aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres worden afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u interkeuken.nl om - zonodig - uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

AUTEURSRECHTEN
Alle auteursrechten en fotomaterialen welke gebruikt in deze website komen allen toe aan interkeuken.nl. Het zonder toestemming van Interkeuken publiceren of gebruiken van de inhoud van deze website is niet mogelijk. Hiertegen zullen zonodig juridische stappen worden ondernomen.